Kriterier för ansökan av bidrag  från Kyrkorna i Söderhamn

 • Bidrag ges till humanitär, social verksamhet med betoning på barn och ungdomar.
 • Målsättningen är att ha en god balans av fördelningen mellan verksamheter i Söderhamns kommun och verksamheter i världen.
 • Varje ansökan skall ha en tydlig redovisning av hur ekonomin för den tänkta verksamheten/projektet ser ut.
 • Bidrag ges inte till investering i byggnader när det gäller ansökningar i Söderhamn. Kriterier kan vara annat när det gäller ansökningar i världen.
 • Bidrag ges i första hand till verksamhet/projekt som har en uttalad varaktighet och i huvudsak bärs av annan ekonomi, egen insats.
 • Bidrag kan ges till punktinsatser.
 • Bidrag kan endast sökas av förening/församling/organisation

Policy när det gäller bidrag till egna församlingar, antagen rådsmöte  2011.11.17

 • Endast till verksamhet. Inte till något som kan kallas investering.
 • Verksamheten skall ha en initialt uttalad varaktighet, planerad att fortsätta även efter ett bidrag från Kyrkorna i Söderhamn.
 • Bidrag förutsätter en beräknad insats med minst 50% för den sökta verksamheten.
 • Verksamheten skall ha en tydligt utåtriktad diakonal prägel.

Här nedan ser du vilka projekt som vi gett bidrag till