Vill du komma i kontakt med föreningen Kyrkorna i Söderhamn (KIS)

Kontakta då 
Andres Onelius, ordförande
andreas.onelius@svenskakyrkan.se

Camilla Brolin, vice ordförande
camilla.brolin@soderhamnpingst.se