”Kyrkorna i Söderhamn” är en förening där alla kyrkor i kommunen är anslutna.
Varje församling har utsett representanter som går på rådsmöten där vi gemensamt beslutar vad vi skall göra och stötta tillsammans.

Det finns en styrelse som förbereder ärenden och ansökningar inför rådsmöten.

Dessa församlingar är medlemmar:

Equmeniakyrkan i Mohed
Equmeniakyrkan i Skog
Equmeniakyrkan i Söderhamn
Kristen Gemenskap, Bergvik
Norrtullkyrkan-pingstförsamlingen i Söderhamn
Norrala Missionsförsamling
Svenska kyrkan Norrala-Trönö
Svenska kyrkan Söderhamn och Sandarne
Svenska kyrkan Söderala pastorat